www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Wednesday, March 4, 2020

जिल्हा वाशीम ता. मालेगाव मौजे. राजुरा राव गावातील दारूबंदी करिता. पोलीस अधीक्षक वाशीम याना निवेदन देण्यात आले.

जिल्हा वाशीम ता. मालेगाव मौजे. राजुरा राव गावातील दारूबंदी करिता. पोलीस अधीक्षक वाशीम याना                                                                                    निवेदन देण्यात आले.


ता.मालेगाव मौजे राजुरा राव गाव येथील बचत गट महीला व इतर महीलांनी दीड ते दाेन महीण्यापुर्वी मालेगाव पाेलीस  स्टेशनला दारुबंदीसाठी निवेदन देऊन सुध्दा दारु विकना-यावर काेनतीच कायदेशीर कार्यवाही नकेल्यामुळे दीनांक 3/3/ 2020  राेजी जिल्हा पाेलीस अधिक्षक वाशिम यांना,  निवेदन दीले. 

     गावातील वातावरण अशांतता व भानगडीचे झाले, असुन लहान सहान  मुले सुध्दा, दारुच्या आहारी जात आहेत. त्यामुळे महीलांना त्रास हाेत असुन, गावातील हातभट्टीची व इतर दारु, कायमस्वरुपी बंद करावी, व दारु विकना-यावर कायदेशीर, कठाेर कार्यवाही करावी अशी महीलांनी निवेदन देवुन मागणी केली आहे. असे वृत्त जयइंडिया जयभारत प्रतिनिधी संदीप कांबळे यांनी कळविले आहे.www.jaiindiajaibharat.com


No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव यांनी, महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीत कामकरणाऱ्या, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.

               हैदराबाद : महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळी मधे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव यांनी...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket