www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, February 20, 2020

संत गजानन महाराज यांचा प्रगटदीन, साजरा करण्यात आला.

           वाशिम जिल्हयातील बिटाेडा भाेयर, येथे दी.15 फेब्रुवारी 2020 शनिवार,  राेजी दरवर्षी प्रमाने याही वर्षी माेठया उत्साहामध्ये, संत गजानन महाराज यांचा प्रगटदीन,  साजरा करण्यात आला. असे वृत्त जयइंडिया जयभारत प्रतिनिधी, संदीप कांबळे यांनी कळवले आहे. www.jaiindiajaibharat.com

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket