www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Sunday, January 26, 2020

औरंगाबाद येथे मराठवाडा लेबर युनियन तसेच हमाल मापाडी संघटनेच्या वतीने प्रजासत्ताक दिन संपन्नऔरंगाबाद येथे मराठवाडा लेबर युनियन तसेच हमाल मापाडी संघटनेच्या वतीने प्रजासत्ताक दिन संपन्न या प्रसंगी सर्व कष्टकरी बांधव, तसेच जेष्ठ समाजवादी नेते सुभाष लोमटे यांनी झेंडावंदन केले... 

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket