www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Sunday, January 26, 2020

ध्वजारोहण मुख्यध्यापक एम.डी. सोनोने .यांच्या हस्ते

सावळदबारा येथे  ग्रामपंचाय कार्यालयावर, झेंडावंदन करण्यात  आले. ध्वजारोहण मुख्यध्यापक  एम.डी. सोनोने .यांच्या हस्ते  करण्यात  आले . 

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket