www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, August 15, 2019

नांदेड जिल्हा येथे, शासकीय ध्वजारोहण करण्यात आले.. या वेळी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी,पोलीस अधिकारी उपस्थित होते....

नांदेड जिल्हा येथे, शासकीय ध्वजारोहण करण्यात आले.. या वेळी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी,पोलीस अधिकारी उपस्थित होते....

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket