www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, August 15, 2019

वाहेगाव ता. पैठण, जिल्हा. औरंगाबाद ,सरपंच, शिवाजी बोबडे यांच्या हस्ते, स्वतंत्रता दिवस साजरा करण्यात आला,आणि झेंडा वंदन करण्यात आले....


वाहेगाव ता. पैठण, जिल्हा. औरंगाबाद ,सरपंच, शिवाजी बोबडे यांच्या हस्ते, स्वतंत्रता दिवस साजरा करण्यात आला,आणि  झेंडा वंदन करण्यात आले.... 

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket