www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Saturday, August 10, 2019

बुलडाणा:- नांदुरा - जळगाव जामोद मार्गावरील, पुर्णा नदीवरील पुल पाण्याखाली,दोन्हीकडील वाहतुक ठप्प.

बुलडाणा :-  नांदुरा - जळगाव जामोद मार्गावरील, पुर्णा नदीवरील पुल पाण्याखाली,दोन्हीकडील वाहतुक ठप्प.

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket