www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Saturday, August 10, 2019

बुलडाणा:- नांदुरा - जळगाव जामोद मार्गावरील, पुर्णा नदीवरील पुल पाण्याखाली,दोन्हीकडील वाहतुक ठप्प.

बुलडाणा :-  नांदुरा - जळगाव जामोद मार्गावरील, पुर्णा नदीवरील पुल पाण्याखाली,दोन्हीकडील वाहतुक ठप्प.

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव यांनी, महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीत कामकरणाऱ्या, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.

               हैदराबाद : महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळी मधे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव यांनी...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket