www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, July 25, 2019

गाडी चे एक्सेल तुटल्याने मागील दोन्ही चाक निघुन गेली व मोठा अपघात होता होता वाचला.


      पुणे औरंगाबाद रोड वरील लुधियाना हॉटेल समोर, टँकर क्रमांक MH 06 K 2542 औरंगाबाद कड़े अती वेगाने जात अस्तांना, गाडी चे एक्सेल तुटल्याने मागील दोन्ही चाक निघुन गेली व मोठा अपघात होता होता वाचला. असे वृत्त जय इंडिया जय भारत प्रतिनिधी इफत इनामदार यांनी कळविले आहे.. 

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket