www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, July 25, 2019

पैठण तालुक्यातील, चितेगांव ग्रामपंचायत गावातुन जाणारा नाला,

       

पैठण तालुक्यातील, चितेगांव ग्रामपंचायत गावातुन जाणारा नाला, सरपंच व उपसरपंच तसेच सर्व सदस्य व ग्रामविसतार अधिकारी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली साफ करून,  नाल्यातिल गाळ काढुन, नाला

 खोलीकरण केले आहे. असे वृत्त जय इंडिया जय भारत प्रतिनिधी, संजय त्रिभुवन यांनी काळ विले आहे... 

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket