www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, July 25, 2019

मेहकर देऊळगाव माळी येथे, शाळा खोली बांधकाम उद्घाटन व आयएसओ मानांकन...


                     

देऊळगाव माळी येथे, जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी शाळा, खोली बांधकाम उद्घाटन व आयएसओ,  मानांकन समारंभ मोठ्या थाटात पार पडला. या वेळी बुलडाणा लोकसभा सदस्य, प्रतापराव जाधव उपस्थित होते...

No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket