www.jaiindiajaibharat.com

www.jaiindiajaibharat.com
www.jaiindiajaibharat.com

Live TV

Thursday, April 25, 2019

जालना लोकसभा निवडणूक 2019,श्री.विलास केशवराव औताडे

मतदानाचा हक्क मूळ गाव/मतदान केंद्र पळशी, ता.जि. औरंगाबाद येथे बजावला....


जालना लोकसभा निवडणूक २०१९  श्री.विलास केशवराव औताडे यांनी  सकाळी ठीक 8:30 वाजता मतदानाचा हक्क मूळ गाव/मतदान केंद्र पळशी, ता.जि. औरंगाबाद येथे बजावला.
No comments:

Post a Comment

JAI INDIA JAI BHARAT T.V. LIVE....

 www.jaiindiajaibharat.com/news channel कामगारांवर आमरण उपोषणाची वेळ   औरंगाबाद कोवीड योद्धावर,आमरण उपोषणाची वेळ,घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभ...

DEPARTMENTS

Girl in a jacket